Finurlig namngivning på konferensrum

Created:

(Bl.a.) Näringsdepartementet har flyttat in i det gamla posthuset på Vasagatan i Stockholm. Där har någon tänkt efter lite innan de bestämde var konferensrummen skulle ligga. Man kan nämligen komma dit utan att gå in i den delen av huset som arbetsplatserna ligger i. De ligger i två plan direkt till vänster innanför ingången, där det nedre planet ligger en trappa ner.

Vad heter då konferensrummen? Jo, på det nedre planet ligger Piggvaren, Makrillen och Ålen (där förhandlingar mellan regeringen och oppositionen sker vad gäller energi och klimat enligt Bloggen Departementet). På planet där man kommer in heter de saker som Dyningen, Vattenspegeln och Springkällan.

Ytterliggare upp (plan 3) kommer tex Rosmarinen, plan 4 Förgätmigejen, plan 5 Granen och slutligen plan 7 Höken.

Man kan undra vad konferensrummen ska heta om de bygger takvåning, för att inte tala om vad rummen skulle heta i källaren…